Làm sao để cài phần mềm không rõ nguồn gốc trên macOS Sierra

Để kích hoạt thêm lựa chọn “Anywhere” (cài phần mềm nào cũng được) thì bạn sử dụng câu lệnh sau trong Terminal, sau khi gõ lệnh thì nhớ nhập password

Mặc định, macOS 10.12 Sierra không còn cho phép người dùng được thoải mái cài các phần mềm không rõ nguồn gốc vào máy nữa, mà chỉ cho phép cài các phần mềm đã được xác thực (thường là phân phối chính thức qua AppStore). Tuy nhiên, may thay thì Apple cũng để ngỏ 1 đường để người dùng có thể dễ dàng kích hoạt lại lựa chọn này, bạn có thể làm theo với câu lệnh dưới đây.

Hiện tại trên macOS 10.12 Sierra thì mục System Preferences -> Security & Privacy nó như hình dưới nhé. Phần Allow apps downloaded from chỉ có 2 lựa chọn:

App Store: chỉ cho phép cài phần mềm từ App Store
App Store and identified developers: chỉ cho phép cài phần mềm từ App Store hoặc từ các Lập Trình Viên đã được xác thực.

3908353_macos-gatekeeper-1

Để kích hoạt thêm lựa chọn “Anywhere” (cài phần mềm nào cũng được) thì bạn sử dụng câu lệnh sau trong Terminal, sau khi gõ lệnh thì nhớ nhập password

sudo spctl –master-disable

3908354_macos-gatekeeper-2
Done. Vậy là bạn có thể vào lại System Preferences -> Security & Privacy và chọn Anywhere rồi cài phần mềm nào cũng được. Apple gọi đây là tính năng Gatekeeper.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *