trải nghiệm Touch Bar trên mac đời cũ

Làm thế nào để trải nghiệm Touch Bar trên Macbook đời cũ

ge3ye Nếu bản Mac OS thỏa điều kiện thì app sẽ chạy mà không báo lỗi, và xuất hiện ký hiệu này trên thanh Toolbar: Touch Bar có thể coi là “cuộc cách mạng về trải nghiệm laptop”, một sự thay đổi đáng giá nhất trên MacBook Pro mới và tất nhiên cũng đi kèm với